Zelený interiér v radovke Feature House

Multidisciplinárne dizajnové štúdio APOSTROPHY’S sa rozhodlo zakročiť proti predsudkom voči radovým zástavbám. V súčasnosnom Thajsku rozšírený a pohodlný spôsob bývania v urbánom prostredí je spájaný s neoriginalitou a fádnosťou. No fakt, že exteriér domu je identický s okolostojacimi, neznamená, že interiér musí byť tiež. Šikovný tím dizajnérov túto teóriu potvrdila na rozlohe 250 štvorcových metrov.

Picture_Feature_house_by_Apostrophy's_(9)

Základnou požiadavkou bolo vytvoriť domácu pohodu pre všetkých obyvateľov domu. Tomu bol prispôsobený aj výber nábytku a prvkov, ktoré majú oživiť (pre niekoho) fádne radové zástavby. Prvý, čo pri vstupe do domu uchváti pozornosť, je obrovský priestor tiahnúci sa všetkými tromi poschodiami domu. Na jeho konci je svetlík na „mesačná strecha“, cez ktorý preniká denné svetlo do interiéru.

Zariadenie a dekorácie boli zvolené na základe dvoch štýlov – chinoizéria a eklektizmus. Chinoizéria bola populárna najmä v 18. storočí. Ide o spôsob, akým je možné spojiť západnú eleganciu s orientálnymi prvkami. Rôzne kusy nábytku preto pochádzajú od mladých lokálnych umelcov, ktorí si vážia svoje kultúrne dedičstvo, no neustále sa vo svojej tvorbe uprierajú do budúcnosti.

Pokiaľ ide o eklektizmus, v dome sa nachádzajú dekoratívne prvky rôznych štýlov, ktoré sú navzájom skombinované. Zaujímavých je najmä 18 obrazov od thajsko-čínskeho umelca, v ktorých sa ukrýva štipka humoru a orientálna filozofia zároveň. Sú to najmä vyobrazenia silných zvierat – lev, tiger, drak, atď. Tie by mali do domu prinášať prosperitu a šťastie. Táto séria obrazov so zlatou úpravou zároveň rozdeľuje poschodia podľa špecifických konceptov. Prvé poschodie je venované zemi a pôvodu vecí. Druhé zase biotopu a suchozemským živočíchom. A tretie vzduchu, vetru a hmyzu.

Veľmi špeciálnou miestnosťou v dome je dvor s vertikálnou záhradou. Veľké mestá ako Bangkok trpia nedostatkom zelene. Z toho dôvodu sa dizajnéri rozhodli vytvoriť túto 7,5 metra vysokú miestnosť s rôznymi druhmi rastlín, UV lampami, prepracovaným zavlažovacím a hnojacim systémom.

Autori tohto impozantného interiéru opisujú svoje dielo ako kombináciu protichodných vecí – východu a západu, technológie a prírody, tradičného remesla a radikálneho dizajnu.

Picture_Feature_house_by_Apostrophy's_(13)

Zdroj

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *