16.1 C
New York
streda, 29 mája, 2024

Buy now

Individuálny projekt z „katalógu“?

Katalóg ako ponuka projektov

Rozšírenou formou prezentácie návrhu rodinných domov sú na Slovensku katalógy rodinných domov. Ponúkajú sa v nich hotové projekty za nižšie ceny, ako sú ceny za individuálny projekt, a projekt prezentovaný ako ukážka tvorby. Pri znížených cenách však nemôžete počítať ani s najmenšími zmenami v projekte. Nemôžete očakávať ani vypracovanie situačného riešenia domu či prípojok inžinierskych sietí. Zmeny vykonané v priebehu výstavby sú určite niekoľkonásobne drahšie a menej kvalitné, ako keby sa komplexne zohľadnili v projekte. V doterajšej činnosti projektových kancelárií, ktoré sa venujú projektom rodinných domov a ich obchodnému predaju, prejavuje sa určitý stereotyp architektonických foriem. Niektoré formy v našom prostredí nemajú nijakú architektonickú ani kultúrnu kontinuitu.

Ak vynecháme z úvah nevhodné formy, určité množstvo takýchto projektových riešení rodinných domov môže zaručiť rôznorodosť ponuky a tým aj vyššiu konkurenciu. Vyššia konkurencia v kvalite projektov projektových kancelárií by si vynútila nové ekonomické, ale najmä architektonické úvahy. Nevyhnutnou podmienkou ponuky katalógových rodinných domov by malo byť vypracovanie zmien projektu jeho autorom podľa želania stavebníka (objednávateľa). Spracovanie zmien by bolo výsledkom dialógu medzi autorom a objednávateľom za cenu primeranú rozsahu a charakteru zmien. Každý záujemca musí sám podľa osobných preferencií zvážiť, aká forma vyhotovenia projektu mu bude vyhovovať. Aj v tomto prípade platí, že to, čo je lacné, nemusí byť úsporné. Dobrý projekt musí usporiť pre klienta niekoľkonásobne viac ako rozdiel ceny medzi individuálnym alebo individuálne upraveným projekom a tzv. typovým projektom. Osobne si neviem dobre predstaviť, ako by sa dalo dobre stavať bez konzultácie s autorom projektu alebo odborníkom, ktorý dohliada na koordináciu prác a materiálov. Pri takomto riešení sa klient vydáva na milosť rôznym čiastkovým radcom bez náležitej koordinácie. Bez dostatočnej odbornosti a koordinácie prác hrozia pri realizácii nezrovnalosti, čo celkom určite zníži jej kvalitu alebo zvýši cenu a často oboje.

Katalógy ako prezentácia tvorby

Hodnotenie súčasnej tvorby v oblasti rodinných domov vychádza z dvoch predpokladov: návrh domu je zrealizovaný alebo prezentovaný v publikácii, či katalógu, kde si ho záujemca vie cielene vyhľadať. Realizácia domu je vnímateľná zväčša pre veľmi úzky okruh ľudí a je anonymná. Od chvíle, keď stavebník začne zvažovať výstavbu rodinného domu, až po oslovenie architekta uplynie niekedy viac než rok. Preto je dôležité a spoločensky prospešné, ak existuje taký informačný prameň, ktorý poskytne stavebníkovi dostatočne širokú ponuku v oblasti rodinných domov. Vďaka nej môže špecifikovať svoj názor na dom a bližšie sa zaujímať o niektoré z prezentovaných diel, ktoré ho oslovili, resp. architektonickú tvorbu ich autorov. To je najlepší predpoklad dobrej spolupráce stavebníka s autorom diela. Potom už nasleduje úprimné vzájomné počúvanie sa a trpezlivé argumentovanie za a proti určitým požiadavkám. Rozhovory na začiatku prác sú veľmi užitočné, pretože s ich pomocou možno pochopiť a formulovať zámery a možnosti klienta.

Prezentácia v publikácii či katalógu je efektívna, avšak nie je konečným riešením. Práve naopak, mala by byť akýmsi fórom na konfrontáciu tvorby z hľadiska ponuky architekta aj z hľadiska výberu pre stavebníka. Objektívnosť výberu, zlepšovanie kvality návrhov, výchova ku vkusu a kultúrnosti v tejto oblasti sú nesporné.

Nasledovať však musí spolupráca s vybratým architektom, alebo autorom projektu, ktorej cieľom by mal byť individuálny projekt rodinného domu, ktorý zohľadňuje nielen požiadavky a nároky stavebníka, ale aj danosti lokality a pozemku a v neposlednej rade aj okolia, do ktorého by mala byť výsledná stavba citlivo a s umom včlenená a s ktorým bude tvoriť jednoliaty celok.

Text: Ing. arch. Ivan Michalovič

Úprava a doplnenie: Modernédomy.sk

robert@modernedomy.sk'
Robert
Zakladateľ časopisu ModerneDrevostavby.sk. Najskôr reklamátor, marketér a nadšenec architektúry a slovenských hradov, dnes robí radosť ľuďom, ktorí si chcú postaviť montovaný drevodom. Okrem toho cestuje, fotografuje a čerpá inšpirácie vo svete.

Related Articles

Stay Connected

21,984FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles